Chương trình khuyến mãi PDF. In Email
Hiện tại chúng tôi đang có chính sách khuyến mãi dành cho khách đoàn như sau:
Giảm giá 10% cho khách đoàn đặt phòng trước với số lượng trên 5 phòng 
 

Dự báo thời tiết