Đã đặt rồi muốn thay đổi thì phải làm thế nào? PDF. In Email
Để tránh những sai sót nhầm lẫn không đáng có, bạn đặt một lệnh mới theo yêu cầu mới phát sinh và hủy lệnh đặt cũ. Để biết cách thức hủy phòng bạn tham khảo phần Trợ giúp. Trong trường hợp quá khẩn cấp, bạn nên gọi điện trực tiếp với khách sạn để nhận được sự hỗ trợ.
 

Dự báo thời tiết