Đặt theo gói và theo phòng có gì khác nhau PDF. In Email
- Gói: ngoài phòng, gói thường kèm theo 1 số dịch vụ. Có gói chỉ đặt phòng nhưng giá giảm. Gói thường chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Gói thích hợp cho người đi du lịch, thích tìm phòng giá rẻ.
- Phòng: Chỉ đặt phòng và giá cả nhất định không thay đổi. Đặt phòng phù hợp với doanh nhân muốn tiết kiệm thời gian.
 

Dự báo thời tiết